Vezető

Egy vezető vizionál, majd egyéniségétől függően létrehoz, fejleszt, működtet – a legmegfelelőbb emberekkel. De az irányítás sohasem konfliktusmentes. A célok eléréséhez sokszor át kell lépni saját határainkon.

Médiatechnika
oktatása

Kommunikációs
technikák

Business
Coaching

Self
branding

Médiatechnikák oktatása

Az üzleti életben elengedhetetlen, hogy egy vezető tudatosan használja a médiát, kiváló beszédkészséggel rendelkezzen és megjelenésével pozitív képet alakítson ki saját magáról, illetve az általa képviselt vállalatról. A jól megválasztott, kialakított média-megjelenés ugyanis döntő hatással bír a cég piaci megítélésre, a potenciális üzleti partnerekre és ügyfelekre, valamint a szervezet dolgozóira, azok elkötelezettségére. A megjelenési formák különbözőek: televízió, rádió, írott és online sajtó – amelyek mind más médiatechnikát igényelnek. A siker érdekében ismerni kell a média-megjelenés alapjait, mint például a verbális és nonverbális kommunikáció, beszédtechnika, külső megjelenés, kamerák, mikrofonok előtti magatartás szabályai, azok előnyei, hátrányai.

Kommunikációs technikák

Egy cégvezető munkája során folyamatosan tárgyal, kommunikál partnereivel, beosztottaival és más szervezetek vezetőivel. Ahhoz, hogy megbeszélései eredményesek legyenek és elérje céljait, elengedhetetlen számára, hogy hatékonyan és asszertíven kommunikáljon minden élethelyzetben, tudatosan használja a verbális és nonverbális kommunikációs technikákat, valamint retorikai módszereket. Még egy gyakorlott vezetőnek is fontos megismernie és tudatosan kialakítania személyes kommunikációs stílusát, és tisztában kell lennie a visszajelzés módszertanával – egy külsős szakértő ebben is támogatást nyújt. A kommunikációs technikák része továbbá a beszéd- és előadókészség fejlesztése, a tárgyalási technikák ismerete, a hatékony konfliktuskezelés és a válságkommunikáció.

Business Coaching

A folyamatosan változó világban gyorsan kell reagálni, dönteni, megfelelni a piaci verseny kihívásainak. Ebben ad támogatást a busines coaching a vállalatoknak, cégeknek, azok felsővezetőinek. A coaching folyamat széles spektrumába beletartozik a stratégiai tervezés, a vízió kialakítása, szervezetfejlesztés, a vállalaton belüli hatékony kommunikáció, a munkatársak motiválása, az együttműködés fejlesztése, a személyes és szervezeti célok összehangolása, valamint a stressz és kiégés megelőzése és kezelése. A business coaching folyamata külső segítővel együttműködve valósul meg, amely mindig egyedi és az ügyfél igényeihez alkalmazkodik, így a közös munka hatására egyszerre fejlődik a vezető személyes hatékonysága és a vállalat eredményessége.

Self-branding

Egy vállalat sikeres működésében fontos szerepet játszik a vezető megítélése és elismertsége szervezeten belül és kívül egyaránt. A vezetőről kialakított kép, vagyis énmárka, megteremthető tudatosan, figyelembe véve a hatékony self-branding alapelveit egy külső tanácsadó segítségével. Ehhez egy vezetőnek mindenek előtt meg kell ismernie egyediségét, sajátos értékeit, majd ezekhez kell illeszteni a megjelenését, a professzionális online és offline kommunikációt a modern kor elvárásainak megfelelően. A self-branding hatására összhangba kerül, hogy ki mit szeretne láttatni magáról illetve mit látnak mások belőle. Mindez nem csak az egyén megítélésének fejlesztésére, hanem a szervezet hatékonyságának fokozására is fordítható.